Persoonlijke aandacht voor een afscheid dat past bij mens en dier

Onze werkwijze

Het eerste wat u moet doen wanneer iemand thuis is overleden, is de huisarts / Huisartsenpost bellen. De overledene mag niet worden overgebracht voordat de huisarts is geweest om de dood vast te stellen. U krijgt van de arts een A en een B verklaring, die u later weer kunt meegeven aan het zorgteam die komen overbrengen of opbaren, of aan de uitvaartbegeleidster. Die A en B verklaringen zijn nodig om de wettelijke formaliteiten bij de burgerlijke stand in orde te maken voor de uitvaart.

Vindt het overlijden plaats in een ziekenhuis, of (zorg)instelling dan wordt er vanzelf een arts in kennis gesteld.

Brenda Molenaar Uitvaartzorg bellen: 06-10319321

Voordat de uitvaartbegeleidster bij u langs komt om de uitvaart te bespreken kunt u wat dingen opzoeken die belangrijk kunnen zijn voor de bespreking:

 • Kleding voor de laatste eer
 • Eventueel trouwboekje en paspoort/ identiteitskaart
 • Polissen
 • Eventuele wilsbeschikking
 • Eventuele teksten voor de rouwcirculaire

Wat te doen bij overlijden:

Tel-contact

Wat te doen bij overlijden:

Tel-contact

Het eerste wat u moet doen wanneer iemand thuis is overleden, is de huisarts / Huisartsenpost bellen. De overledene mag niet worden overgebracht voordat de huisarts is geweest om de dood vast te stellen. U krijgt van de arts een A en een B verklaring, die u later weer kunt meegeven aan het zorgteam die komen overbrengen of opbaren, of aan de uitvaartbegeleidster. Die A en B verklaringen zijn nodig om de wettelijke formaliteiten bij de burgerlijke stand in orde te maken voor de uitvaart.

Vindt het overlijden plaats in een ziekenhuis, of (zorg)instelling dan wordt er vanzelf een arts in kennis gesteld.

Brenda Molenaar Uitvaartzorg bellen: 06-10319321

Voordat de uitvaartbegeleidster bij u langs komt om de uitvaart te bespreken kunt u wat dingen opzoeken die belangrijk kunnen zijn voor de bespreking:

 • Kleding voor de laatste eer
 • Eventueel trouwboekje en paspoort/ identiteitskaart
 • Polissen
 • Eventuele wilsbeschikking
 • Eventuele teksten voor de rouwcirculaire

Bespreking van de uitvaart

Voorbespreking Brenda Molenaar

Nadat u bij ons de melding van overlijden heeft gedaan spreken wij een tijdstip af om met u de uitvaart te bespreken. Die bespreking vindt plaats bij familie of in het huis van overledene.

De bespreking heeft een open een eerlijk karakter waarbij u in staat bent al uw wensen te uiten en waarin wij u kunnen adviseren en met u mee zullen denken opdat de uitvaart geheel voldoet aan de wensen van de overledene en – of de nabestaanden.

In die bespreking komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Waar wilt u dat de overledene wordt opgebaard
 • wij bieden u een grote verscheidenheid aan kisten.
 • Begraven of cremeren
 • Waar vindt de plechtigheid plaats
 • De rouwbrief en/of rouwadvertentie,
  Wij hebben een uitgebreid assortiment aan rouwdrukwerk.
  U kunt ook naar eigen inzicht en geheel naar eigen wens of wat past bij de overledene een rouwbrief vormgeven door middel van bijvoorbeeld een tekening of een foto.
 • Rouwbezoeken / condoleance
 • Liturgie en dankkaart of bidprentje in de stijl van de rouwbrief
 • Samenkomst na de uitvaart
 • Eventuele bloemen, volgwagens, dragers en andere wensen

Nadat de uitvaartbegeleidster de uitvaart heeft besproken en bij u weg is gegaan is er al veel geregeld maar zijn er vaak nog veel dingen die geregeld moeten worden. Ook is het zo dat een tijd nadat de uitvaart besproken is, er ineens vragen opkomen of dat u erachter komt dat er nog iets is wat u graag zou willen.

Ik ben altijd bereid om u dingen te verduidelijken, u te helpen met zaken waar u normaal gesproken niets mee van doen heeft en u te adviseren.

Dingen waar u aan moet denken is:

 • Enveloppen schrijven
 • Eventuele bloemen bestellen
 • Muziek uitzoeken
 • Een Fotopresentatie maken
 • In gesprek gaan met voorganger als er een kerkdienst gehouden wordt
 • Eventuele sprekers vragen

De dagen voor de uitvaart zal er overleg tussen u en de uitvaartbegeleidster zijn over de invulling van de dag van de uitvaart, zodat iedereen duidelijk weet waar hij/zij aan toe is.

Weet dat u als nabestaande niet in de steek gelaten wordt door Brenda Molenaar Uitvaartzorg en wij besteden zo veel tijd aan u als dat u nodig heeft.

De dag van de uitvaart

In de loop van de dagen is er duidelijk overleg geweest over hoe de dag van de uitvaart vorm gegeven wordt. Op deze belangrijke dag is het de bedoeling dat u zich alleen nog bezig hoeft te houden met het afscheid nemen van uw naaste. De uitvaartbegeleidster en het team zorgen ervoor dat het voor u een onbezorgde, maar vooral onvergetelijk afscheid wordt waar u met een liefdevol en tevreden gevoel naar kunt terug kijken. Zijn er tijdens het verloop van de uitvaart toch vragen, opmerkingen en/ of veranderingen, schroom dan niet om de uitvaartbegeleidster om hulp te vragen. Zij zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat alles verloopt zoals u het wenst.

Het is allang niet meer zo dat de plechtigheid of dienst alleen gehouden wordt in een aula van een crematorium of begraafplaats. Musea, pittoreske kerkjes, restaurants, mooie buitenlocaties, bos, strand, (kantines van) sportaccommodaties, er is ontzettend veel mogelijk. Wij zijn er om u te informeren en uw wensen en uw ideeën uit te werken.

Naast de crematoria en begraafplaatsen kiezen steeds meer mensen voor begraven in de natuur. Lees hier meer over onder het kopje Milieuvriendelijke uitvaart.

Locaties

Locatie

Locaties

Locatie

Het is allang niet meer zo dat de plechtigheid of dienst alleen gehouden wordt in een aula van een crematorium of begraafplaats. Musea, pittoreske kerkjes, restaurants, mooie buitenlocaties, bos, strand, (kantines van) sportaccommodaties, er is ontzettend veel mogelijk. Wij zijn er om u te informeren en uw wensen en uw ideeën uit te werken.

Naast de crematoria en begraafplaatsen kiezen steeds meer mensen voor begraven in de natuur. Lees hier meer over onder het kopje Milieuvriendelijke uitvaart.

Nazorg

In geval van een overlijden breken voor nabestaanden moeilijke tijden aan. Steun bij het emotionele verwerkingsproces kan gegeven worden door familie, vrienden, de uitvaartverzorger, internet, professionals (via huisarts) en neem hier ook rustig de tijd voor.

Naast problemen van emotionele aard wordt men ook geconfronteerd met allerlei zaken van puur zakelijke en praktische aard zoals: regelen pensioen en uitkering, geblokkeerde bankrekeningen, wijzigingen huursubsidie en zorgverzekeraar, inlichten diverse instanties, de notaris, om maar iets te noemen.

De dienstverlening houdt niet op als de uitvaart voorbij is. Als u dat wilt biedt Brenda Molenaar Uitvaartzorg de mogelijkheid om u (op weg) te helpen met dit soort zaken. U kunt ons altijd bellen als u vragen heeft.