Persoonlijke aandacht voor een afscheid dat past bij mens en dier

Een waardig afscheid voor dieren

Een uitvaart met extra aandacht

Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking vormen een bijzondere groep waar extra aandacht aan besteed moet worden tijdens een uitvaart. De emotionele kant en de logistieke kant vragen meer begeleiding.

Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking wonen veelal in een instelling of wonen begeleid. Het is belangrijk dat de medebewoners en de begeleiders de mogelijkheid wordt geboden om in de voor hun vertrouwde omgeving afscheid te nemen van hun vriend(in) of cliënt(e).

Door samenspraak tussen de familie en de begeleiders kan zo een mooi afscheid plaats vinden waarbij de emoties van alle nabestaanden kunnen worden geuit op ieders eigen manier.
De aanwezigheid van mensen met een beperking bij een uitvaart vraagt meer aandacht en begeleiding daar we rekening moeten houden met de mobiliteit van deze mensen.

Wij hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van uitvaarten van mensen met een verstandelijke beperking. De uitvaart bespreken we meestal op de woonvoorziening of leefgroep van de overledene en vindt plaats met de familie en begeleiding waarbij de medebewoners ook hun inbreng en wensen kunnen of mogen aangeven.

Uit ervaring weten wij dat het voor mensen met een verstandelijke beperking fijn is om betrokken te worden bij de uitvaart van een dierbare of bewoner. Dit geeft hun de mogelijkheid om het verlies van een dierbare te verwerken en een plaats te geven.

 

Wij staan dag en nacht voor u klaar

Werkwijze van Brenda Molenaar

Werkwijze

Wanneer iemand overlijdt in uw omgeving, dan moet er veel geregeld worden. Wij nemen u graag zoveel mogelijk zorg uit handen. Wij ondersteunen u bij alle stappen die genomen moeten worden en alle keuzes die u moet maken.

Nazorg met brenda

Nazorg

In geval van een overlijden breken voor nabestaanden moeilijke tijden aan. Steun bij het emotionele verwerkingsproces kan gegeven worden door familie , vrienden, de uitvaartverzorger, internet, professionals (via huisarts) en natuurlijk de tijd.

Contact-Brenda-Molenaar