Persoonlijke aandacht voor een afscheid dat past bij mens en dier

Multiculturele uitvaarten en verschillende diversiteiten van mensen

In ons land kennen wij meer en meer nationaliteiten, culturen, religies en leefwijzen. Brenda Molenaar Uitvaartzorg heeft in de afgelopen decennia vele uitvaarten verzorgd waarbij religie, cultuur of leefwijze zeer belangrijk is. Wij respecteren en staan open voor een ieders wens, leefwijze en geloof en door de ruime ervaring kunnen wij meedenken over uw gebruiken, rituelen of kerkgenootschappen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Islamitisch
  • Katholiek (R.-K en Oud), PKN, Apostolisch
  • Hindoeïsme
  • Orthodox Christelijk (o.a. Armeens)
  • Vrijmetselarij
  • Surinaams

Roze uitvaarten

Brenda Molenaar Uitvaartzorg is zeer ervaren met het verzorgen van Roze uitvaarten. U vraagt zich wellicht af wat er zo verschillend kan zijn met een ‘gewone’ uitvaart. In principe is er geen verschil, zeker niet bij Brenda Molenaar Uitvaartzorg want wij staan open en respecteren alle wensen van iedere overledene en nabestaanden. Toch is het goed te benoemen dat wij er zijn voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Wij hebben begrip en kunnen voldoen aan wensen en aanpassen aan (soms complexe) situaties. We nemen alle tijd en hebben een luisterend oor, we hebben oog voor zaken waar niet aan gedacht wordt, maar door decennia ervaring wij u op kunnen attenderen.

Wij staan dag en nacht voor u klaar

Werkwijze

Wanneer iemand overlijdt in uw omgeving, dan moet er veel geregeld worden. Wij nemen u graag zoveel mogelijk zorg uit handen. Wij ondersteunen u bij alle stappen die genomen moeten worden en alle keuzes die u moet maken.

Nazorg

In geval van een overlijden breken voor nabestaanden moeilijke tijden aan. Steun bij het emotionele verwerkingsproces kan gegeven worden door familie , vrienden, de uitvaartverzorger, internet, professionals (via huisarts) en natuurlijk de tijd.

Contact-Brenda-Molenaar